Εφαρμογή προληπτικού Rapid Test για το προσωπικό του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.

Με πρωτοβουλία της Διοίκησης του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η., και πριν το άνοιγμα των Κέντρων Προσχολικής Αγωγής, η Υπηρεσία θα προχωρήσει σε προληπτική εφαρμογή rapid test τόσο στο προσωπικό των παιδικών σταθμών όσο και στο προσωπικό Διοίκησης, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας COVID- 19.