Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 04 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17:55 με μοναδικό θέμα συζήτησης :

Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ του Δήμου Ηρακλείου έτους 2021  (απόφαση 1164/2020 Οικονομικής Επιτροπής).