ΟΔΔΗΧ: Στις αγορές για 8 -12 δισ. ευρώ το 2021 – Όλος ο στρατηγικός σχεδιασμός

Δύο σενάρια δανεισμού από τις αγορές με το πρώτο να προβλέπει την άντληση 8 δισ. ευρώ από τις αγορές μέσα στο 2021 και το δεύτερο να ανεβάζει τον πήχη των νέων εκδόσεων στα 12 δισ. ευρώ (περίπου όσα αντλήθηκαν και το 2020) παρουσίασε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, δημοσιεύοντας πριν από λίγο τον ετήσιο σχεδιασμό του για την επόμενη χρονιά.

Στο πρώτο σενάριο, οι ανάγκες της χώρας προβλέπεται ότι θα φτάσουν στα 22 δισ. ευρώ: τα 10,6 δισ. ευρώ αφορούν στην αποπληρωμή του χρέους που θα λήξει μέσα στο 2021 αλλά και στην καταβολή των τόκων.

Επιπλέον 8,1 δισ. ευρώ αφορούν στην κάλυψη του προβλεπόμενου πρωτογενούς ελλείμματος ενώ μπαίνει και ένα ποσό των τάξεως των 1,8 δισ. ευρώ για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους κυρίως από τον επίσημο τομέα (σ.σ επανέρχεται δηλαδή το σενάριο για την πρόωρη αποπληρωμή του ακριβού δανεισμού από το ΔΝΤ) αλλά και από το έντοκα γραμμάτια. Ο «λογαριασμός» συμπληρώνεται με ένα ποσό της τάξεως των 1,6 δισ. ευρώ για κάλυψη ταμειακών αναγκών.

Στο δεύτερο σενάριο, οι ταμειακές ανάγκες θα ανέλθουν στα 24 δισ. ευρώ καθώς μπαίνουν επιπλέον 2 δισ. ευρώ στο κονδύλι για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους.

Πού θα βρεθούν αυτά τα 22-24 δισ. ευρώ;

 1. Στο πρώτο σενάριο, ο ΟΔΔΗΧ θα βγει στις αγορές για να αντλήσει μόλις 8 δισ. ευρώ. Θα εισπράξει 2,5 δισ. ευρώ (υπό μορφή δανεισμού ή χρηματοδότησης)  από τα προγράμματα της ΕΕ –δηλαδή το πρόγραμμα SURE, το RRF, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κλπ) αλλά και 1,3 δισ. ευρώ από τα ANFAs και τα SMPs. Οι ιδιωτικοποιήσεις προγραμματίζεται να αποφέρουν 1,5 δισ. ευρώ ενώ προβλέπεται επίσης ότι θα χρησιμοποιηθούν και 8,7 δισ. ευρώ από τα ταμειακά διαθέσιμα τα οποία στο τέλος του 2020 εκτιμώνται στα 31 δισ. ευρώ.
 2. Στο δεύτερο σενάριο, αυξάνεται στα 12 δισ. ευρώ το ποσό που θα αντληθεί από τις αγορές προκειμένου να μειωθεί το ποσό που θα χρησιμοποιηθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα στα 6,2 δισ. ευρώ. Επίσης, αυξάνεται  στα 3 δισ. ευρώ το ποσό που εκτιμάται ότι μπορεί να εισρεύσει από την ΕΕ.

Στο πρώτο σενάριο, το δημόσιο χρέος ως απόλυτο ποσό προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 3,3 δισ. ευρώ μέσα στο 2021 ενώ στο δεύτερο σενάριο, η αύξηση θα φτάσει στα 5,8 δισ. ευρώ. Στο πρώτο σενάριο βέβαια, τα ταμειακά διαθέσιμα θα είναι της τάξεως των 22-23 δισ. ευρώ ενώ στο δεύτερο σενάριο θα φτάνουν στα 25 δισ. ευρώ.

Οι στόχοι που θέτει ο ΟΔΔΗΧ για την επόμενη χρονιά, είναι πολύ συγκεκριμένοι:

 1. Βελτίωση της καμπύλης του δημοσίου χρέους
 2. Διεύρυνση της επενδυτικής βάσης
 3. Διατήρηση της συνεχούς παρουσίας της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές
 4. Μείωση του χρηματοδοτικού κόστους
 5. Εξάλειψη του ρίσκου αναχρηματοδότησης του χρέους (σ.σ. μέσω και του περιορισμού της έκθεσης στα έντοκα γραμμάτια ή τα ομόλογα μικρής διάρκειας

Ο ΟΔΔΗΧ, δημοσιεύει και τη δική του έκθεση βιωσιμότητας χρέους η οποία προβλέπει ότι το χρέος ως αναλογία του ΑΕΠ θα πέσει ήδη από το 2021 κάτω από το 200%. Προβλέπει επίσης ότι θα έχει υποχωρήσει στο 140% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος της δεκαετίας που ξεκινάει για να διαμορφωθεί λίγο πάνω από το 80% μέχρι το 2060.

Αυτή η πρόβλεψη, στηρίζεται στις ακόλουθες παραδοχές:

 1. Το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 4,8% το 2021, κατά 3,5% το 2022 κατά 2,2% το 2023 κατά 1,9% το 2024 ενώ ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης θα είναι της τάξεως του 0,7% με 1,7% από το 2025 και μετά.
 2. Το επιτόκιο με το οποίο θα εξυπηρετεί η Ελλάδα το χρέος της εκτιμάται στο 1,4% για την περίοδο 2021-2024 και στο 2,1% από το 2025 και μετά.
 3. Για το 2021 προβλέπεται πρωτογενές έλλειμμα 3,9%, για το 2022 0,8%, ενώ από το 2023 και μετά προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασμα 2,2%
 4. Ο πληθωρισμός προβλέπεται στο 0,6% για το 2021, στο 1% για το 2022, στο 1,2% για το 2023 και στο 1,1% για το 2024

Πηγή: https://www.liberal.gr/