Άγνωστες μέχρι στιγμής οι συνέπειες του COVID 19 στον τουρισμό

0

Ακόμα δεν μπορεί να γίνει η χαρτογράφηση των συνεπειών που θα έχει η πανδημία του κορωνοϊού στον τουριστικό κλάδο, σύμφωνα με την απάντηση που απέστειλε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, στον βουλευτή Ηρακλείου, του ΜέΡΑ25 Γιώργο Λογιάδη.

Ο κ. Λογιάδης με ερώτηση του στις 12 Μαρτίου, ζητούσε να μάθει ποια μέτρα θα ληφθούν τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους χιλιάδες εργαζόμενους στις μονάδες του τουρισμού.

«Το θέμα αυτό, όπως κι όλα τα άλλα, το παρακολουθούμε στενά και θα παρέμβουμε όποτε κρίνουμε αναγκαίο για την ικανοποίηση όλων των δίκαιων αιτημάτων για την στήριξη του τουρισμό, των επιχειρήσεων και των  εργαζομένων», τόνισε ο κ. Λογιάδης.

Στην απάντησή του ο Υπουργός αναφέρει: «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημα διαθέσιμα στοιχεία, μέσω των οποίων να αποτυπώνονται οι επιπτώσεις της επιδημίας του COVID 19 στην οικονομία και στο εμπόριο, οι οποίες, σε μεγάλο βαθμό, θα εξαρτηθούν από την ένταση και τη διάρκεια της εξάπλωσής του.

Την παρούσα στιγμή, καίριο ζήτημα είναι να παρθούν βραχυπρόθεσμα μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας.

Η ρευστότητα στις επιχειρήσεις είναι προαπαιτούμενο για την, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερη προστασία από τις αρνητικές συνέπειες του COVID 19, και κατ΄ επέκταση για τη διατήρηση της απασχόλησης, η οποία τίθεται σε κίνδυνο από τη μείωση της ζήτησης.

Η στενή παρακολούθηση όλων των εξελίξεων, κατά τομέα και περιοχή, οδηγεί στην λήψη των κατάλληλων στοχευμένων μέτρων».

 

 

 

«Επιπτώσεις κορονοϊού στον Τουριστικό κλάδο». Σχετ.: Η με Α.Π.

 

4886/12.03.2020ΕρώτησηΣε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων οΒουλευτής κ.Γεώργιος Λογιάδης,σας γνωρίζουμε ότi αναφορικά με τις επιπτώσεις του κορονοϊού στον τουριστικό κλάδο και ειδικότερα για τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, για την ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στις επιχειρήσεις καθώς και για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και της υγείας των εργαζομένων, σας γνωρίζουμε τα εξής: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημα διαθέσιμα στοιχεία, μέσω των οποίων να αποτυπώνονται οι επιπτώσεις της επιδημίας του COVID19 στην οικονομία και στο εμπόριο, οι οποίες, σε μεγάλο βαθμό, θα εξαρτηθούν από την ένταση και τη διάρκεια της εξάπλωσής του. Την παρούσα στιγμή, καίριο ζήτημα είναι να παρθούν βραχυπρόθεσμα μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας.

Η ρευστότητα στις επιχειρήσεις είναι προαπαιτούμενο για την, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερη προστασία από τις αρνητικές συνέπειες του COVID19, και κατ ́ επέκταση για τη διατήρηση της απασχόλησης, η οποία τίθεται σε κίνδυνο από τη μείωση της ζήτησης. Η στενή παρακολούθηση όλων των εξελίξεων, κατά τομέα και περιοχή, οδηγεί στην λήψη των κατάλληλων στοχευμένων μέτρων. Μία πρώτη δέσμη μέτρων για τη στήριξη εργαζόμενων και επιχειρήσεων -συμπεριλαμβανομένων και των τουριστικών επιχειρήσεων -προβλέφθηκε με σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύτηκε στις 11.03.2020 (ΦΕΚ 55/Α ́/11.03.2020) και συνοψίζονται στα εξής: στην αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων, με την παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις μέσω της αναστολής ΦΠΑ, για 4 μήνες, σε περιοχές όπου διακόπτεται η

2οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης για περισσότερο από 10 ημέρες, με κρατική εντολή στην αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών προς τις ΔΟΥ και των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, αντίστοιχα σε κλάδους και περιοχές όπου διακόπτεται η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, με κρατική εντολή (έως 31.08.2020, σύμφωνα με την υπ ́ αριθμ. Α1053/20.03.2020) απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών-ΦΕΚ 949/Β ́/21.03.2020) στην παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων καθώς και των προθεσμιών καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από επιχειρήσεις για τους απασχολούμενους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση στην ενθάρρυνση της εξ αποστάσεως εργασίας, όπου είναι εφικτό, προκειμένου να αποφευχθεί η συγκέντρωση μεγάλου όγκου πληθυσμού σε μέσα μαζικής μεταφοράςκαι εργασιακούς χώρους στην καθιέρωση άδειας ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους γονείς στη δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης εξ αποστάσεως από τις εκπαιδευτικές δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού (Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ι.Ε.Κ., Σχολές Ξεναγών), για όσο χρόνο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του COVID19. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε στις 14.03.2020 (ΦΕΚ 64/Α ́/14.03.2020), θεσπίστηκε ειδικός μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, συμπεριλαμβανομένων μέτρων οικονομικής στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ασφαλιστικής κάλυψης, έκτακτων επιδομάτων και επιταγών κατάρτισης. Από τον ανωτέρω ειδικό μηχανισμό στήριξης εξαιρούνται, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως, όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια, όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας καθώς και οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.Επιπλέον, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε στις 20.03.2020, λαμβάνονται επιπλέον μέτρα για εργαζομένους και επιχειρήσεις που πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς του COVID19.Πιο συγκεκριμένα: σύμφωνα με το άρθρο 2, προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο για τις επαγγελματικές μισθώσεις εγκαταστάσεων επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον COVID-19 καθώς και για τις περιπτώσεις που έχει παραχωρηθεί το ακίνητο για επαγγελματική χρήση έναντι μισθώματος στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσηςσύμφωνα με το άρθρο 3, προβλέπεται επιτάχυνση επιστροφών φόρου και ΦΠΑ ενώ με το άρθρο 6 χρηματοδότηση δράσεων των πληττόμενων επιχειρήσεων

3σύμφωνα με το άρθρο 11, οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αρχής γενομένης από 18.03.2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές θα θεωρούνται άκυρεςειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 2 υποπερίπτωση 2Α του ιδίου άρθρου, επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του COVID 19, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται. Η διάταξη εφαρμόζεται μόνο σε επιχειρήσεις, που οι ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας έχουν οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών ως κλάδοι πληττόμενοι. Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας, με δυνατότητα παράτασης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που θα κάνουν χρήση της εν λόγω ρύθμισης απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολήςΣημειώνεται ότι στους, μέχρι στιγμής, πληττόμενους κλάδους, όπως αυτοί έχουν οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών, περιλαμβάνονται πολλές επιχειρήσεις που άπτονται του τομέα του τουρισμού, όπως π.χ. ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, ταξιδιωτικά πρακτορεία και γραφείαοργανωμένων ταξιδίωνεπιπλέον, σύμφωνα με την υποπερίπτωση 2Β της ιδίας παραγράφου και άρθρου, οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω εφαρμογής του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας μέρους ή συνόλου του προσωπικού τους, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Δικαιούχοι της έκτακτης αυτής οικονομικής ενίσχυσης, είναι επίσης οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους. Η αποζημίωση αυτή είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη διάταξη έχει εφαρμογή και στους εργαζόμενους τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη.Επιπρόσθετα, έχουν υπάρξει ήδη νομοθετικές παρεμβάσεις που επηρεάζουν αμέσως ή εμμέσως τον τομέα του τουρισμού και στοχεύουν τόσο στην προστασία των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο όσο και στην προστασία του υπόλοιπου πληθυσμού. Αναλυτικότερα:

4με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954/08.03.2020 (ΦΕΚ 726/Β ́/08.03.2020) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών, επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, από 09.03.2020 έως και 05.04.2020 με την υπ’ αριθμ. 18152/14.03.2020 (ΦΕΚ 857/Β ́/14.03.2020) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών, επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας, από 15.03.2020 έως 30.04.2020. Για τα ήδη λειτουργούντα τουριστικά καταλύματα η προσωρινή απαγόρευση τίθεται σε λειτουργία από 23.03.2020με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/14.03.2020 (ΦΕΚ 859/Β ́/14.03.2020) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών, επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών) καθώς και των χιονοδρομικών κέντρων, στο σύνολο της Επικράτειας, από 15.03.2020 έως 29.03.2020 με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19419/18.03.2020 (ΦΕΚ 930/Β ́/18.03.2020) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών, επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 19.03.2020 έως και 30.04.2020, των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με την ονομασία «Ξενώνες φιλοξενίας νέων» (Youth Hostels) με την υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.20035/22.03.2020 (ΦΕΚ 987/Β ́/22.03.2020) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών, επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, από 23.03.2020 ή 26.03.2020 (για τα τουριστικά καταλύματα στα οποία διαμένουν ένοικοι σε ποσοστό τουλάχιστον 10% της συνολικής δυναμικότητας τους σε κλίνες) έως 30.04.2020. Καθ ́όλητη διάρκεια της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιτρέπεται η λειτουργία ενός τουριστικού καταλύματος ανά περιφερειακή ενότητα ενώ για την περιφερειακή ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Θεσσαλονίκης επιτρέπεται η λειτουργία τριών τουριστικών καταλυμάτων. Από την απαγόρευση αυτή δύναται να εξαιρεθούν τουριστικά καταλύματα η συνέχιση τη λειτουργίας των οποίων είτε είναι απαραίτητη για τη στέγαση ειδικών κατηγοριών δημοσίων λειτουργών (ένοπλες δυνάμεις, σώματα ασφαλείας, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί), προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών, προσφύγων ή αιτούντων άσυλο, φοιτητών και πληγέντων από φυσικές καταστροφές είτε είναι αναγκαία για λόγους επιτακτικής ανάγκης που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

5Δυνάμει της υπ’ αριθμ. ∆1 α/ΓΠ.οικ.18170/15.03.2020 (ΦΕΚ 860/Β ́/15.03.2020) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ισχύει προσωρινός περιορισμός των θαλάσσιων συνδέσεων με την Ιταλία, περιλαμβανομένου του κατάπλου στην ελληνική Επικράτεια ιδιωτικών σκαφών αναψυχής για το χρονικό διάστημα από 15.03.2020 έως και 15.04.2020. Επίσης, με την υπ’αριθμ. ∆1α/ΓΠ.οικ. 19421/18.3.2020 (ΦΕΚ 932/Β ́/18.03.2020) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επιβλήθηκε προσωρινός περιορισμός εν όλω του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών) θαλάσσιας αναψυχής σε ελληνικά λιμάνια, προερχόμενων από οποιονδήποτε γεωγραφικό προορισμό. Ο προσωρινός περιορισμός αφορά επίσης και την με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβαση επιβατών από τα σκάφη αυτά, για το χρονικό διάστημα από 19.03.2020 έως και 19.04.2020. Τέλος, με την υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009/20.03.2020 (ΦΕΚ 944/Β ́/20.03.2020) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επιβλήθηκε προσωρινός περιορισμός όλων των μετακινήσεων επιβατών διά θαλάσσης με κάθε τύπο σκάφους ή πλοίου, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών και ιδιωτικών σκαφών αναψυχής,πορθμείων, λαντζών και θαλάσσιων ταξί από την ηπειρωτική Ελλάδα και μεταξύ των νησιών, με εξαίρεση τις μετακινήσεις των μόνιμων κατοίκων και ορισμένων κατηγοριών δημόσιων λειτουργών, από 21.03.2020 έως 21.04.2020. Αναφορικά με περιορισμούς εισόδου στην Ελλάδα απαγορεύεται η είσοδος σε πολίτες που δεν είναι Έλληνες ή δεν προέρχονται από χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που σχετίζονται αποκλειστικά με επείγουσα εργασία ή οικογένεια. Επιπλέον, έχουν ανασταλεί όλες οι πτήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας και Ιταλίας έως 29.03.2020. Με απόφαση του Υφυπουργού Τουρισμού, από 16.03.2020, και μέχρι να υπάρξει νεότερη ανακοίνωση, όλες οι Περιφερειακές Υπηρεσίες (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού, λειτουργούν χωρίς την παρουσία κοινού, με την εξυπηρέτηση και την επικοινωνία των πολιτών θα γίνεται είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά.Τέλος με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στις 30.03.2020 (ΦΕΚ 75/Α ́/30.03.2020), προβλέφθηκε ένα νέο πακέτο μέτρων για το μήνα Απρίλιο, με σκοπό την τόνωση της οικονομίας και την άμβλυνση του βάρους των πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων εργαζομένων και επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους εγχώριους και ευρωπαϊκούς πόρους. Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις προς όλους τουςεργαζόμενους. Στις επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους ή πλήττονται, θα δοθεί η δυνατότητα καταβολής του δώρου του Πάσχα μέχρι το καλοκαίρι και θα είναι μειωμένο κατά το μέρος που δεν είναι δεδουλευμένο. Ωστόσο, το τμήμα που δεν θα καταβάλουν οι εργοδότες, αναμένεται να καταβληθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.Σημειώνεται ότι, το Υπουργείο Τουρισμού βρίσκεται σε συνεργασία τόσο με τους υπόλοιπους φορείς προκειμένου να συγκεντρωθούν οι προτάσεις τους όσο και με το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να ληφθεί μέριμνα για τη στήριξη της συνδεσιμότητας της χώρας, των τουριστικών επιχειρήσεων και συνολικά του τουριστικού προϊόντος.

6Για την περαιτέρω διευκόλυνση πολιτών και επιχειρηματιών στα πλαίσια αντιμετώπισης του COVID19, λειτουργεί Ανοιχτή Γραμμή Επικοινωνίας στο Υπουργείο Τουρισμού . Επίσης, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mintour.gov.grμπορούν όλοι οι πολίτες, επιχειρηματίες και εργαζόμενοι να ενημερώνονται μέσω τις υποενότητας που αφορά στον κορονοϊό για τις αλλαγές που προκύπτουν.Τέλος, δεδομένου ότι υπάρχουν καθημερινές εξελίξεις, η κυβέρνηση ανάλογα με τη δυναμική των εξελίξεων αυτών προσαρμόζει τα μέτρα με στόχο την ανακούφιση των επιχειρηματιών και την προστασία των εργαζομένων

Ακολουθήστε το Entospolis στο Facebook