Διπλή βάρδια στο πλύσιμο των δρόμων από την Υπηρεσία Καθαριότητας

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου , παρά τις δυσκολίες, συνεχίζει καθημερινά την προσπάθεια ώστε η πόλη να παραμείνει όσο γίνεται πιο καθαρή, σε ετούτη την κρίσιμη περίσταση.

Πέρα από την αποκομιδή και τον οδοκαθαρισμό,  το πλύσιμο δρόμων, πλατειών και κάδων (εξωτερικά) με νερό, χημικά και απολυμαντικό, γίνεται πλέον με διπλή βάρδια, κάθε μέρα.

Παράλληλα, για την καλύτερη δυνατή οργάνωση της αποκομιδής, παρακαλούνται οι δημότες να αποθέτουν τα απορρίμματά τους στους κάδους μετά τις 7 το απόγευμα, σε κλειστές σακούλες και να  αποφύγουν την απόρριψη ογκωδών αντικειμένων (στρωμάτων κ.λπ.) για το επόμενο διάστημα.