Τα κριτήρια για έναν καλό πρύτανη

Γράφει ο Δημήτρης Λινός 

Ενας καλός πρύτανης μπορεί να οδηγήσει το πανεπιστήμιο και την ανώτατη εκπαίδευση της χώρας μας μπροστά. Η Ελλάδα έχει απελπιστικά ανάγκη από τους καλύτερους ηγέτες σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα στον τομέα της Παιδείας. Οι επερχόμενες πρυτανικές εκλογές είναι ευκαιρία για το διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό του πανεπιστημίου μας να επιλέξουν τον καλύτερο πρύτανη.

Η ακαδημαϊκή προσωπικότητα και η διεθνής αναγνώριση είναι το πρώτο και βασικό κριτήριο στην επιλογή του σωστού πρύτανη. Κάποιος που δεν έχει καλή εκπαίδευση, δεν έχει μετεκπαιδευτεί σε καλά κέντρα της ειδικότητάς του στο εξωτερικό, κάποιος που δεν έχει ακαδημαϊκό έργο που να είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, δεν πρέπει να υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση του πρύτανη.

Το δεύτερο κριτήριο για έναν καλό πρύτανη είναι η προηγούμενη εμπειρία του στη διοίκηση πανεπιστημίων ή άλλων μεγάλων εκπαιδευτικών οργανισμών. Οι περισσότεροι πρυτάνεις στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής, της Ευρώπης και της Ασίας έχουν προηγούμενη εμπειρία από ανάλογη διοίκηση άλλων λιγότερο γνωστών πανεπιστημίων. Η διαχείριση των προβλημάτων των φοιτητών και των διδασκόντων σε ένα πανεπιστήμιο απαιτεί ειδικές ικανότητες. Ενας επιτυχημένος πρύτανης γίνεται ακόμη πιο επιτυχημένος στην επόμενη περίοδο της θητείας του είτε σε άλλο πανεπιστήμιο, είτε στο ίδιο που υπηρετούσε μέχρι τις εκλογές.

Το τρίτο κριτήριο, το οποίο στα περισσότερα κορυφαία πανεπιστήμια ορισμένες φορές είναι εξίσου σημαντικό όπως τα δύο προηγούμενα, είναι η ικανότητα του νέου πρύτανη να «συγκινεί», να επικοινωνεί καλύτερα με άτομα και οργανισμούς που θα στηρίξουν οικονομικά τις ακαδημαϊκές ανάγκες του πανεπιστημίου. Οι «επώνυμες έδρες», οι «επώνυμες υποτροφίες», οι ακαδημαϊκές χορηγίες είναι απαραίτητες στην ποιοτική ανάπτυξη του πανεπιστημίου. Ο καλός πρύτανης πρέπει να είναι και καλός fund raiser.

Τα τρία κριτήρια που προανέφερα είναι βασικές προϋποθέσεις για την εκλογή του πρύτανη στα περισσότερα πανεπιστήμια του κόσμου.

Στην Ελλάδα, στις επερχόμενες πρυτανικές εκλογές ανάμεσα στους υποψηφίους υπάρχουν πολλοί που έχουν αναγνωρισμένη διεθνή ακαδημαϊκή πορεία, επιτυχημένη προηγούμενη διοίκηση μεγάλων ακαδημαϊκών οργανισμών και έχουν ενδείξεις (και ορισμένοι και αποδείξεις) για ικανότητα προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων.

Δυστυχώς υπάρχουν και υποψήφιοι που σαν κύριο προσόν προβάλλουν τη συνδικαλιστική δράση τους και τη δήθεν στήριξή τους από πολιτικά κόμματα. Πιστεύω όμως ότι στη σημερινή Ελλάδα το εκλεκτορικό σώμα θα ψηφίσει τον καλύτερο πρύτανη και τους καλύτερους αντιπρυτάνεις βάσει των ακαδημαϊκών κριτηρίων που ανέφερα προηγουμένως, παραμερίζοντας τις οποιεσδήποτε προσωπικές φιλίες ή αντιπάθειες προς τους υποψηφίους.

Ο κ. Δημήτρης Λινός είναι ομότιμος καθηγητής της Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Governor, American College of Surgeons – Greek Chapter.

ΤΟ ΒΗΜΑ