Ο καιρός στο Ηράκλειο Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019

Πηγή: https://www.accuweather.com