Ο καιρός στο Ηράκλειο Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Πηγή: https://www.accuweather.com