Ο καιρός στο Ηράκλειο Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019

Πηγή: https://www.accuweather.com