Ο καιρός στο Ηράκλειο Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019

Πηγή: https://www.accuweather.com