Ο καιρός στο Ηράκλειο Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019

Πηγή: https://www.accuweather.com