Ο καιρός στο Ηράκλειο Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019

Πηγή: https://www.accuweather.com