Ο καιρός στο Ηράκλειο Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

Πηγή: https://www.accuweather.com