Ο καιρός στο Ηράκλειο Σάββατο 05 Ιανουαρίου 2019

Πηγή: https://www.accuweather.com