Ο καιρός στο Ηράκλειο Παρασκευή 04 Ιανουαρίου 2019

Πηγή: https://www.accuweather.com