Ο καιρός στο Ηράκλειο Πέμπτη 03 Ιανουαρίου 2019

Πηγή: https://www.accuweather.com/