Ο καιρός στο Ηράκλειο Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018

https://www.accuweather.com