Ο καιρός στο Ηράκλειο Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018

Πηγή: https://www.accuweather.com/