Ο καιρός στο Ηράκλειο Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018

Πηγή: https://www.accuweather.com