Επιστολή από τον Εμπορικό Σύλλογο προς το Δήμαρχο για την κυκλοφοριακή μελέτη

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Η σταδιακή ολοκλήρωση των δημοτικών παρεμβάσεων στο εμπορικό κέντρο της πόλης μας, δημιουργεί  νέα κυκλοφοριακά δεδομένα που επηρεάζουν τόσο τους καταναλωτές όσο και τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις.

Ήδη έχουν αναφερθεί ετερόκλητες απόψεις για την χρήση των δρόμων που αναπλάθονται, που όμως σε ορισμένες περιπτώσεις αποκλίνουν σημαντικά από την παλαιά κυκλοφοριακή μελέτη ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις απουσιάζει μια ολιστική προσέγγιση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

Προκειμένου να γεφυρωθούν αυτές οι απόψεις και να βαδίσουμε σε ένα συμφωνημένο και αποτελεσματικό πλάνο που θα διασφαλίζει τόσο την εύκολη πρόσβαση των καταναλωτών στο κέντρο όσο και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και λειτουργία των επιχειρήσεων, σας παρακαλούμε να προτάξετε μια δημόσια διαβούλευση για το θέμα αυτό. Σύντομα να προκαλέσετε μια συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους για το θέμα αυτό  που θα καθορίζει το μέλλον της πόλης του Ηρακλείου.

Εναλλακτικά για το θέμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί η νέα διαδικασία δομημένου δημοκρατικού διαλόγου – Δημοσκόπιο,  που πρόσφατα εγκαινίασε ο δήμος σας με μεγάλη επιτυχία.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Για το ΔΣ. του Ε.Σ.Η.
Ο Γεν. Γραμματέας                                                        Ο Πρόεδρος
Εφραίμογλου Βασίλης                                            Κουμαντάκης Μανόλης