Ο ΡΟΗ CANDIA ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ

Tη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου επισκέφτηκαν τον Άγιο Σύλλα ο Πρόεδρος του ΡΟΗ CANDIA κύριος Μαρκάκης Άρης και μέλη του Ομίλου.

Ο ΡΟΗ Candia ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και στο αίτημα της προέδρου του Τοπικού συμβουλίου του Αγίου Σύλλα κυρίας Μαρίας Κυπράκη και προμήθευσε με εκπαιδευτικό υλικό,αθλητικό υλικό και παιχνίδια το νηπιαγωγείο του χωριού.