Ο καιρός στο Ηράκλειο Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017