Διοργάνωση Διακρατικού Συνεδρίου «Διαπολιτισμικός Διάλογος για το μέλλον της Ευρώπης» 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» («CitytoCityforBuildingourEurope – C2C4EU»)

Διεθνές συνέδριο με θέμα «Διαπολιτισμικός Διάλογος για το μέλλον της Ευρώπης» στο πλαίσιο της διακρατικής πρωτοβουλίας «Ευρώπη για τους Πολίτες» («CitytoCityforBuildingourEurope», C2C4EU), διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου μέσω του τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των πολιτών των Δήμων Gerace (Ιταλία), Terruel (Ισπανία), Kistelek (Ουγγαρία), Narva (Εσθονία), Barcelos (Πορτογαλία), και Ηρακλείου.

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, παρουσία των Δημάρχων του Gerace, GIUSEPPEPEZZIMENTI, του Kistelek, SANDORNAGY, της Narva, TARMOTAMMISTE, του Αντιδημάρχου Ηρακλείου Γιάννη Αναστασάκη  και εκπροσώπων των συμμετεχόντων δήμων.

Πραγματοποιήθηκε σειρά ομιλιών από όλους τους εκπροσώπους των συμμετεχόντων Δήμων σε θέματα που αφορούν στις δημοκρατικές διαδικασίες στην λήψη αποφάσεων και στην συμμετοχή των πολιτών σε αυτοδιοικητικό επίπεδο.

Η συγκεκριμένη διακρατική δράση είναι ενταγμένη στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες». Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός δυναμικού δικτύου, μεταξύ των έξι πόλεων, για την δημιουργία ενός συνεχούς διαλόγου μεταξύ των πολιτών και των τοπικών δημόσιων θεσμών.

Το έργο επιδιώκει την αύξηση των δεξιοτήτων πολιτών σχετικά με τις μεθόδους συμμετοχής του στην λήψη αποφάσεων σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και παράλληλα στοχεύει στην ενίσχυση της γνώσης για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.