Συνάντηση εργασίας των εταίρων του Ευρωπαϊκού έργου “SHERPA” πραγματοποιήθηκε στη Περιφέρεια Κρήτης

Την 3η προγραμματισμένη Συνάντηση των Εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου  SHERPA: (Shared knowledge for Energy Renovation in Buildings by Public Administrations) (αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων) του Προγράμματος INTERREG MED διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης στο Ηράκλειο.

Τους συμμετέχοντες εταίρους, μεταξύ αυτών και εκπροσώπων της Κυβέρνησης της Καταλονίας, υποδέχθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Γ. Αλεξάκης,. Ο Γ. Αλεξάκης καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες στην Κρήτη, παρουσίασε τις δραστηριότητες της Περιφέρειας αλλά και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των ερευνητικών φορέων του νησιού, και  τόνισε την δυναμική δράση της Περιφέρειας στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα με διαπεριφερειακή και διεθνική  συνεργασία.

Το έργο SHERPA, αφορά στο συντονισμό των Δημοσίων Φορέων για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας στρατηγικής για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοσίου κτιριακού αποθέματος. Εταίροι από τις χώρες της Μεσογείου συνεργάζονται προκειμένου να καθοριστεί μια κοινή μεθοδολογία, που θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη των Περιφερειακών Στρατηγικών. Το έργο περιλαμβάνει επιπλέον δράσεις για την καλύτερη κατάρτιση των δημοσίων αρχών στο θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης και στοχεύει την υποστήριξη των φορέων για την υλοποίηση σχετικών δράσεων και έργων.

Κατά τη συνάντηση,  συζητήθηκε η πορεία και τα παραδοτέα του έργου και προγραμματίστηκαν τα  επόμενα βήματα για την επιτυχημένη υλοποίηση του. Επόμενη φάση αφορά την ολοκλήρωση των 100 μελετών για τα επιλεγμένα κτίρια των εταίρων-περιφερειών και η εξεύρεση των κατάλληλων χρηματοδοτικών μέσων και εργαλείων για την υλοποίηση τους.