Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την Δακοκτονία από την Περιφέρεια Κρήτης

Στη σύσταση ομάδας εργασίας για την δακοκτονία με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και επιστημονικών ιδρυμάτων του νησιού προχώρησε η Περιφέρεια Κρήτης.

Στην ομάδα εργασίας, συμμετέχουν υπηρεσιακά στελέχη από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης, εκπρόσωποι  από το   Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας , το ΤΕΙ Κρήτης, τον ΕΛΓΟ –Δήμητρα  και το ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Κρήτης.

Έργο της ομάδας εργασίας,  είναι η ανάπτυξη και κατάθεση προτάσεων σχετικά με το σχεδιασμό και τις εφαρμοζόμενες μεθόδους του προγράμματος δακοκτονίας, ο τρόπος υλοποίησης, χρηματοδότησης, με σκοπό την βέλτιστη δυνατή αποτελεσματικότητα του.

Στη πρώτη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στη Περιφέρεια Κρήτης, ο Αντιπεριφερειάρχης  Πρωτογενή Τομέα,  Μανόλης Χνάρης, επισήμανε τη σημασία της παραγωγής ελαιολάδου για την τοπική οικονομία και την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, τονίζοντας τις ενέργειες που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης, για την προβολή, προώθηση και προστασία του. Ο κ. Χνάρης ανέφερε επίσης, ότι, αν και τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σημαντική αύξηση στις εξαγωγές ελαιολάδου, δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός για την παραγωγή-ποιότητα του προϊόντος.

«Στόχος είναι να διασφαλίσουμε την παραγωγή και να βελτιώσουμε την ποιότητα.  Ο δάκος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εχθρούς της ελιάς,  που επηρεάζει άμεσα και τα δυο. Αναγνωρίζοντας λοιπόν τη σημασία της έγκαιρης, ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής του προγράμματος της Δακοκτονίας,  συστάθηκε η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας που εκτιμάμε ότι θα έχει θετική συνεισφορά στο θέμα αντιμετώπισης του δάκου της ελιάς» ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή τομέα Μανόλης Χνάρης.

Στην πρώτη συνάντηση της  Ομάδας Εργασίας,  τα μέλη της,  αφού ανέπτυξαν τις απόψεις τους, αποφάσισαν ότι η προσπάθεια τους θα  επικεντρωθεί κυρίως,  στη κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων που αφορούν στη βελτίωση και αποτελεσματικότητα της διαδικασίας που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα,  με  σκοπό στη συνέχεια η  Περιφέρεια Κρήτης  να  διεκδικήσει  την υλοποίηση-εφαρμογή.