Μανώλης Κεφαλογιάννης: «Οι κυβερνητικές αποφάσεις οδηγούν στον αφανισμό τα ιστορικά οχήματα», ερώτηση στην Ευρωπαική Επιτροπή

«Οι κυβερνητικές αποφάσεις οδηγούν στον αφανισμό τα ιστορικά οχήματα», ερώτηση του Μανώλη Κεφαλογιάννη στην Ευρωπαική Επιτροπή

 

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με ερώτηση του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναδεικνύει τους κυβερνητικούς περιορισμούς στην κυκλοφορία των ιστορικών οχημάτων που τα καταδικάζουν σε αφανισμό.

Αναλυτικά η ερώτηση:

«Το «ιστορικό όχημα» (το άνω της τριακονταετίας) θεωρείται παγκοσμίως ως μέρος της πολιτιστικής κουλτούρας των λαών και πριν από δύο χρόνια η UNESCO ανακήρυξε επισήμως τα ιστορικά οχήματα «πολιτιστικό προϊόν» μεγάλης σημασίας γιατί αναδεικνύουν την παγκόσμια βιομηχανική ιστορία και σε όλη την Ευρώπη έχουν δημιουργηθεί σχετικά δημόσια μουσεία.

Με μόνη ευρωπαϊκή εξαίρεση την Ελλάδα όπου οι ιδιωτικές συλλογές υποκαθιστούν την κρατική παρουσία με τεράστιο οικονομικό κόστος και προσωπικό κόπο.

Η ελληνική κυβέρνηση με πρόσφατο νομοθέτημά της (Φ.Ε.Κ. Β’ 3641(Κ.Υ.Α. Α οικ. 55972-3112)  ουσιαστικά επιβάλλει την απαγόρευση κυκλοφορίας των ιστορικών οχημάτων, μία παγκόσμια πρωτοτυπία καθώς σε κανένα άλλο κράτος στον κόσμο δεν απαγορεύεται η κυκλοφορία τους.

Παράλληλα με το συγκεκριμένο νομοθέτημα επιβάλλει εξοντωτικά πρόστιμα στους ιδιοκτήτες των ιστορικών οχημάτων που καθιστούν απαγορευτική την όποια χρήση τους.

Οι περιορισμοί αυτοί καταδικάζουν το ιστορικό όχημα και οδηγούν στην εξαφάνιση των ιστορικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών από την Ελλάδα.

Καταδικάζουν, επίσης, και μία σειρά επαγγελματιών που έχουν ως αντικείμενο των εργασιών τους το ιστορικό όχημα.

Το ελληνικό κράτος περαιτέρω θα ζημιωθεί από την απώλεια δασμών που εισπράττει σήμερα από τις εισαγωγές των ιστορικών οχημάτων αλλά και τις εισαγωγές του πλήθους των ανταλλακτικών που απαιτούνται για τη συντήρησή τους.

 

Ερωτάται η Επιτροπή:

– Είναι σε γνώση της Επιτροπής τα ανωτέρω;

– Οι πρόσφατες αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης είναι συμβατές με το ευρωπαϊκό δίκαιο;»