Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος για το «Πρότυπο Σχολικό Κυλικείο»

H Αντιδημαρχία Παιδείας σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, την Ένωση Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Ελλάδος και τον Σύλλογο Μισθωτών Σχολικών Κυλικείων προχωρούν στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος: «Πρότυπο Σχολικό Κυλικείο». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 7 Νοεμβρίου στις 17:00 στην αίθουσα «Καστελλάκη» του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Θα μιλήσουν η Διατροφολόγος- Διαιτολόγος και Γραμματέας του Περιφερειακού Τμήματος της Ένωσης Διαιτολόγων- Διατροφολόγων Ελλάδος  Μαρίνα Παπάζογλου με θέμα « Η κρητική διατροφή πάει σχολείο», ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας με θέμα «Η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των σχολικών κυλικείων- Πρότυπο σχολικό κυλικείο», η Επίκουρη Καθηγήτρια Μικροβιολογίας /Ζωονόσων, και η Επιστημονική Υπεύθυνη Μονάδας Μικροβιολογίας Τροφίμων Νερών και Περιβάλλοντος, του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Μικροβιακής Παθογένεσης τηςΙατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Άννα Ψαρουλάκη με θέμα «Πως σχετίζεται το εντερικό μικροβίωμα με τη διατροφή; Ο ρόλος του στην υγεία και τη νόσο».

Η προσπάθεια αυτή στόχο έχει:

  • την διάθεσηεπιτρεπόμενωνπροϊόντωνδιατροφής (σύμφωνα με τις εκάστοτευγειονομικές και αγορανομικέςδιατάξεις), κατά προτίμηση και προτεραιότηταπροερχόμενααπό́ παραγωγούς της Κρήτης
  • τηνσυμμόρφωση και τον αυτοέλεγχο των σχολικώνκυλικείωνσύμφωνα με τις ισχύουσεςυγειονομικέςδιατάξειςαναφορικά́ με την υγιεινή́ και ασφάλειατων τροφίμων
  • την διαρκήεκπαίδευση και επιμόρφωση των ιδιοκτητώνσχολικώνκυλικείων σε θέματαυγιεινής και ασφάλειαςτροφίμων
  • την ενεργόσυμμετοχήεκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών σε δράσεις με κατεύθυνση την Αγωγή Υγείαςαναφορικά με την διατροφήτόσο στο σχολείοόσο και στις υπόλοιπεςδραστηριότητές τους
  • τηνχορήγησηειδικούσήματος με τον τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ»το οποίο θα πιστοποιεί την εφαρμογή του προγράμματος και τις υγειονομικέςνομοθετικέςαπαιτήσεις και
  • την προβολή πρότυπων περιβαλλοντικώνπρακτικών στουςμαθητές.