Θερμοπρόσοψη κτιρίων! Νέες τεχνολογίες και εξοικονόμηση ενέργειας

Γράφει ο Αλέξανδρος Καμπουράκης*

Τι είναι η θερμοπρόσοψη

Το σύστημα θερμοπρόσοψης εφαρμόζεται με επιτυχία πάνω από 30 χρόνια παγκοσμίως με θεαματικά αποτελέσματα στον τρόπο της θερμικής συμπεριφοράς των κτιρίων όλων των κατηγοριών. Η θερμοπρόσοψη αποτελεί έναν ισχυρό τρόπο εξωτερικής μόνωσης κτιρίων μέσω της τοποθέτησης πλακών εξιλασμένης πολυστερίνης ή πετροβάμβακα στους εξωτερικούς τοίχους τοποθετούμενες με κόλες και ειδικές βίδες,εν ακολουθία ειδικής μεθόδου σοβαντίσματος με χρωματιστό σοβά.

Η τεχνική αυτή εφαρμοζόμενη προσφέρει μια ιδανική λύση για τη μείωση της απώλειας θερμότητας σε κτίρια με χρήση κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, βιομηχανικούς χώρους, κ.λπ.
Η εφαρμογή της θερμοπρόσοψης ιδιαίτερα σε παλαιότερα κτίσματα, τα οποία δεν φέρουν τα απαραίτητα μονωτικά υλικά, η θερμοπρόσοψη παρέχει ένα εκπληκτικό θερμομονωτικό αποτέλεσμα, το οποίο έχει ανθεκτικότητα στο χρόνο.
Ακόμα καιτα κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί την τελευταία 15ετία και εμπεριέχουν κάποιο είδους υλικό μόνωσης μέσα στους εξωτερικούς τοίχους τους, (ισχύοντος του νομοθετικού πλαισίου ΚΕΝΑΚ για την υποχρεωτική θερμομόνωση των κτιρίων) παρουσιάζουν ελλειπή θερμομόνωση και έχουν προβλήματα διατήρησης θερμοκρασίας, συνεπώς είναι απαραίτητη η χρήση θερμοπρόσοψης συμπληρωματικά για να καταφέρουν να εξισοροπίσουντην απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
Η εφαρμογή ..
Η θερμοπρόσοψη είναι ουσιαστικά η τοποθέτηση εξειδικευμένων πλακών με θερμομονωτικές ιδιότητες στην εξωτερική πλευρά των κτιρίων, οι οποίες επικολλούνται πάνω στα δομικά στοιχεία (πχ. τούβλα ή παλιός σοβάς) με ειδική κόλλα και στη συνέχεια επικαλύπτονται με την ίδια κόλλα ενισχυμένη με ειδικό υαλοπλέγμα. Τέλος, η επιφάνεια προστατεύεται με σοβά εξειδικευμένου υλικού σε χρώμα της επιλογής του ιδιοκτήτη (χρωμοσοβάς). Το φινίρισμα αυτό του τελικού επιχρίσματος γίνεται με ακρίβεια και περιοδικότητα από εξειδικευμένο συνεργείο, ώστε να εξασφαλιστεί μια ομοιογενής υφή της επιφάνειας. Η κοκκομετρία του τελικού επιχρίσματος χρειάζεται να είναι μεγαλύτερη από 1mm, για να έχει ένα άρτιο αποτέλεσμα.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Το θεαματικό μονωτικό αποτέλεσμα της θερμοπρόσοψης (Κέλυφος) βασίζεται σε 2 βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον την εξάλειψη των θερμογεφυρών (σημεία όπου διακόπτεται το θερμομονωτικό υλικό) στα σημεία επαφής των δοκών και υποστηλωμάτων με την τοιχοποιία και δεύτερον ακολουθεί μια βασική αρχή των κατασκευών η οποία λέει οτι «Η θερμομόνωση είναι πιο αποτελεσματική όταν τοποθετείται στο εξωτερικό τμήμα του κτιρίου». Έτσι εξασφαλίζουμε μια μείωση της κατανάλωσης του ρεύματος σε ποσοστό 40-50% για θέρμανση ή δροσισμό, αφού η θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων διατηρείται σταθερή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Για μεγαλύτερα αποτελέσματα συστήνεται σε συνδιασμό με τις προσόψεις να μονώνεται με τις αρμόζουσες τεχνικές και το δώμα ή η στέγη έτσι ώστε να εξοικονομείται και η ενέργεια η οποία χάνεται από την κορυφή του κτιρίου η οποία είναι επίσης της τάξης του 45%,ενέργεια η οποία χάνεται από μή μονωμένο δώμα.Συμπληρωματικά σε συμπλήρωμα των προηγούμενων τεχνικών λύσεων προτείνεται επίσης και η αλλαγή κουφωμάτων από συμβατικά σε εκείνα τα οποία έχουν οπωσδήποτε διπλό τζάμι είτε είναι από ξύλο (με τις θερμομονωτικές του ικανότητες)  είτε από αλλουμίνιο με θερμοδιακοπή.

ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ – ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

Γνωρίζοντας με τους τελευταίους τρόπους επιστημονικής ανάλυσης,όπως οι θερμοκάμερες, οι εργαστηριακές μετρήσεις,ο τρόπος θερμικής συμπεριφοράς των υλικών, καταφέρνουμε να έχουμε μιά πλήρη εικόνα των θερμοαπωλειών των υφιστάμενων κτιρίων οι οποίες δείχνουν τα τεράστια ποσά απώλειας ενέργειας και άρα και χρημάτων τα οποία σπαταλώνται από τα κτίρια. Η θερμοπρόσοψη είναι μιά καλή και σύγχρονη λύση η οποία λύνει το θερμοπροστατευτικό πρόβλημα των υφιστάμενων κτιρίων και δίνει οικονομική ανάσα στους λογαριασμούς ρεύματος και πετρελαίου των ιδιοκτητών. Μιά ιδιαίτερα χρήσιμη τεχνική η οποία πρέπει πάντα να ακολουθείται από εξειδικευμένο μηχανικό για την σωστή επιλογή των υλικών (πυραντίσταση, πάχος θερμοπρόσοψης, κλπ) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα άρτιο και λειτουργικό αποτέλεσμα.

*Αρχιτέκτων Μηχανικός
Master 2 Aménagement et Urbanisme, Paris 10, France
The University of Melbourne, Architecture Building & Planning, Australia
Ecole Nationale Supérieure d’ Architecture,Paris Val de Seine, France

akam neo