Το Βενιζέλειο Νοσοκομείο καινοτομεί και….βραβεύεται

Για εφαρμογή συστήματος Διοίκησης μέσω στόχων σε όλα τα τμήματα της Διοικητικής, Τεχνικής, Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Σε έναν οποιοδήποτε οργανισμό, η μεθοδολογία «Διοίκηση με βάση τους στόχους» θεωρείται από τα βασικά εργαλεία βελτίωσης της παραγωγικότητας, ανάπτυξης του οργανισμού και προσαρμογής του στο εκάστοτε περιβάλλον.

Όπως έγινε γνωστό, για πρώτη φορά στα χρονικά και σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας, στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο εφαρμόζεται για το 2017 το σύστημα Διοίκησης μέσω στόχων σε όλα τα τμήματα της Διοικητικής, Τεχνικής, Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, έχοντας γνώμονα το όραμα, την αποστολή και τους σκοπούς του Νοσοκομείου, όπως περιγράφονται στο προηγουμένως συνταχθέν Επιχειρησιακό σχέδιο του φορέα.

Η εν λόγω καινοτομία παρουσιάστηκε, με σχετική εργασία που εκπονήθηκε από το γραφείο Ποιότητας, στο πρόσφατο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας, με τίτλο «Η Στοχοθεσία ως σύγχρονο εργαλείο Διοίκησης στα Δημόσια Νοσοκομεία: η περίπτωση του ΓΝΗ Βενιζέλειο», λαμβάνοντας Εύφημη Μνεία.

Στην ανακοίνωση του Νοσοκομείου αναφέρεται:
“Θερμά συγχαρητήρια στην κα Παπαδάκη Χρυσούλα, υπεύθυνη του γραφείου Ποιότητας, που ανέδειξε για άλλη μια φορά το νοσοκομείο μας και τις καινοτόμες δράσεις που εφαρμόζονται”.

http://www.cretalive.gr