Εγκαίνια του έργου: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης & εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Αρκαλοχωρίου”

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας  και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π.), με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου : «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αρκαλοχωρίου»  και τη λειτουργία τουπραγματοποιούν τελετή εγκαινίων  την  Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11.30 π.μ. στο χώρο της Ε.Ε.Λ. Αρκαλοχωρίου.

Το έργο αυτό περιλάμβανε δύο υποέργα τα οποία υλοποιήθηκαν παράλληλα. Την κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης και την κατασκευή  Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.

Τα δίκτυα αποχέτευσης που κατασκευάστηκαν έχουν συνολικό μήκος 35.750 μέτρα.

Η ένταξη της Πράξης έγινε με την υπ’ αριθμόν 177692/16-04-2010 Απόφαση του Υ.Π.Ε.Κ.Α., ενώ η σύμβαση υπογράφηκε στις 19-10-2012.

    Το έργο είχε συνολικό προϋπολογισμό μελέτης € 11.650.000,00 και ποσό σύμβασης 10.164.347,85 (με Φ.Π.Α.).

   Η χρηματοδότηση του έργου ήταν ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013 και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους, ενώ με την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης έγινε και η αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης στο σύνολο του οικισμού από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.