Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) σήμερα  Δευτέρα 16  Οκτωβρίου 2017 και ώρα 17:55  το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 11 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Αναλυτικότερα:

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών προετοιμασίας Φακέλου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 900/2017 Οικονομικής Επιτροπής).
 2. Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2017 και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή νέων Κ.Α. Εξόδων με τίτλους «Προμήθεια προκατασκευασμένων τουαλετών» και «Υπηρεσίες καθαριότητας δημοτικών τουαλετών (απόφαση 901/2017 Οικονομικής Επιτροπής).
 3. Τροποποίηση της 89/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σε Ορθή Επανάληψη- αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 για την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10-6117.009 της υπηρεσίας με τίτλο «Αμοιβή μηχανικών για έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών» (απόφαση 902/2017 Οικονομικής Επιτροπής).
 4. Ανάκληση της 426/2017 απόφασης της Ο.Ε. και αναμόρφωση προϋπολογισμού για ενίσχυση κωδικού για δράσεις του έτους 2017 (απόφαση  933/2017 Οικονομικής Επιτροπής).
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του έτους 2017 για την αποπληρωμή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Ηρακλείου (με αυτεπιστασία) με Κ.Α.30-7323.618 (απόφαση 937/2017 Οικονομικής Επιτροπής).
 6. Καθορισμός των συντελεστών δημοτικών τελών και φόρων για το έτος 2018 (απόφαση 907/2017 Οικονομικής Επιτροπής).
 7. Καθορισμός τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (απόφαση 908/2017 Οικονομικής Επιτροπής).
 8. Διακανονισμός οφειλών δημοτών.
 9. Έγκριση μίσθωσης χώρων στάθμευσης με δημοπρασία.
 10. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
 11. Έγκριση μετάβασης της Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Καναβάκη Μαρίας στην Αθήνα.