Κακοπληρωμένοι οι Έλληνες Εκπαιδευτικοί. Έως και 40% περισσότερο θα έπρεπε να αμείβονται οι εκπαιδευτικοί

Υψηλή εκτίμηση εξακολουθούν να απολαμβάνουν, σε σχέση με τις περισσότερες χώρες του πλανήτη, οι εκπαιδευτικοί στη χώρα μας από τους συμπολίτες τους, παρά το γεγονός ότι οι αποδοχές τους έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης.
Το ίδιο δεν ισχύει, πάντως, για το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα του CNN, η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο, όπου οι πολίτες σέβονται και εκτιμούν τόσο τους ανθρώπους που ασκούν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.
Πρώτη, σύμφωνα με τη μελέτη Global Teacher Status Index που πραγματοποίησε το Varkey Gems Foundation, έρχεται η Κίνα, όπου ο δάσκαλος απολαμβάνει την ίδια κοινωνική εκτίμηση με τον γιατρό.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε πολίτες από 21 χώρες στον κόσμο και σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, η Κίνα, η Νότια Κορέα, η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Ελλάδα σέβονται τους δασκάλους τους περισσότερο από τις άλλες ευρωπαϊκές και αγγλοσαξονικές χώρες.
Από τους πιο κακοπληρωμένους στον κόσμο Σύμφωνα με την έρευνα, Έλληνες, Τούρκοι και Ισραηλινοί θεωρούν πως οι δάσκαλοι θα έπρεπε να πληρώνονται 30-40% περισσότερο από όσο θεωρούν ότι πληρώνονται.
Ένα ακόμη συμπέρασμα ελληνικού ενδιαφέροντος είναι πως οι Έλληνες θεωρούν σε μεγάλο βαθμό ότι τα εκπαιδευτικά συνδικάτα έχουν περισσότερη επιρροή από όση θα έπρεπε.