Στο ΚΕΘΕΑ “ανοίγουν” 21 θέσεις εργασίας

“Ανοίγουν” 21 θέσεις εργασίας στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) για Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ειδικούς Θεραπευτές σε διάφορες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά από τις 4 Οκτωβρίου του 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 ως τις 16 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα εργαστούν για χρονικό διάστημα ενός έτους, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών. Αναλυτικά, οι θέσεις ανά Περιφέρεια, και ειδικότητα, είναι οι εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

* 3 θέσεις ΠΕ Ψυχιάτρων στην Αθήνα. * 1 θέση ΠΕ Ψυχολόγων στην Αθήνα. * 1 θέση ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

* 1 θέση ΠΕ Ψυχιάτρων στη Θεσσαλονίκη. * 3 θέσεις ΠΕ Ψυχολόγων στη Θεσσαλονίκη. * 1 θέση ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στη Θεσσαλονίκη.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

* 1 θέση ΠΕ Ψυχιάτρων στη Μυτιλήνη.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

* 1 θέση ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στη Λάρισα. * 1 θέση ΔΕ ειδικού θεραπευτή στη Λάρισα. * 1 θέση ΔΕ ειδικού θεραπευτή στο Βόλο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ * 1 θέση ΠΕ Ψυχιάτρων στα Ιωάννινα. * 1 θέση ΠΕ Ψυχολόγων στα Ιωάννινα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

* 1 θέση ΠΕ Ψυχιάτρων στην Καλαμάτα. * 1 θέση ΠΕ Ψυχολόγων στο Ναύπλιο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

* 1 θέση ΠΕ Ψυχιάτρων στο Ηράκλειο. * 2 θέσεις ΠΕ Ψυχολόγων στο Ηράκλειο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει: Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΚΕΘΕΑ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.kethea.gr). ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΚΕΘΕΑ στη διεύθυνση: ΚΕΘΕΑ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧ-ΕΞΕ) Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα σε φάκελο μεγέθους Α4, τα παρακάτω δικαιολογητικά: Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει στις 20 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής της κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

www.voltarakia.gr