Τράπεζα της Ελλάδος. Πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού – 43 θέσεις εργασίας