«Το Υπουργείο Υγείας διαψεύδει τους κατοίκους:το ΚΥ Χάρακα δεν έχει ελλείψεις»

 

Στην κοινοβουλευτική παρέμβαση του Γραμματέα ΠΕ ΝΔ – Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λ. Αυγενάκη γιατις σημαντικές ελλείψεις στο ΚΥ Χάρακα και την κραυγή αγωνίας των κατοίκων της περιοχής,απαντά ο Υπουργός Υγείαςκ. Α. Ξανθός.

 

Στην ερώτησή του (αρ. πρωτ. 7494/21-07-2017) ο κ. Λ. Αυγενάκης είχε επισημάνει ότι «…κραυγή αγωνίας στέλνουν οι κάτοικοι του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων για τη συνεχή υποβάθμιση αι τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας των δομών υγείας της περιοχής, του Κέντρου Υγείας (ΚΥ) Χάρακα και των Περιφερειακών Ιατρείων (ΠΙ) του. … Οι ελλείψεις, πέραν του λοιπού προσωπικού, είναι μεγάλες σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και σε νοσηλευτικό προσωπικό τόσο στο ΚΥ όσο και στα περιφερειακά ιατρεία, ενώ η κάλυψη των αναγκών σε ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα έχει ξεπεράσει τα όρια του ανθρωπίνως εφικτού με πιθανές συνέπειες στο προσωπικό και τους ασθενείς.Επιπλέον, το ΚΥ Χάρακα αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα όσον αφορά στα βασικά ιατροφαρμακευτικά υλικά, τα αναλώσιμα ιατρο-νοσηλευτικά είδη, όπως και σε αντιδραστήρες στο Μικροβιολογικό. Ενώ η κάλυψη των αναγκών υγειονομικού υλικού καλύπτεται από προσφορές ιδιωτών. Τέλος σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει και στο μεταφορικό έργο των ασθενοφόρων λόγω έλλειψης οδηγού. …».

 

Με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο κ. Αυγενάκης είχε θέσει, μεταξύ άλλων, τοεξής ερώτημα: «Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε άμεσα για την άμεση πλήρωση των κενών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και την κάλυψη γενικότερα των αναγκών του ΚΥ Χάρακα και των ΠΙ του;».

 

Στην απάντησή του (αρ. πρωτ. 55499/06-09-2017) ο Υπουργός κ. Α. Ξανθόςαναφέρει ότι «

… η αναλογία Γενικών Ιατρών και Παιδιάτρου προς τον πληθυσμό ευθύνης ανέρχεται σε 1/863 κατοίκους, γεγονός που δεν μπορεί να χαρακτηρίσει το Κέντρο Υγείας [Χάρακα] ως υποστελεχωμένο και μη ανταποκρινόμενο στις ανάγκες υγείας της περιοχής ευθύνης του».

Το προαναφερόμενο έγγραφοείναι αποκαλυπτικό όχι μόνο της καταστροφικής πολιτικής, αλλά και του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛτο νευραλγικό τομέα της υγείας και την αγωνία των πολιτών.

Η υποχρέωση της πολιτείας γιατην παροχή του κοινωνικού αγαθού της υγείας σε όλους τους πολίτες με καθολική και δωρεάν υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, την εξωστρεφή λειτουργία των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας καιτην ανθρωποκεντρική προσέγγιση της υγείας, με έμφαση στην πρόληψη και την αγωγή της υγείας στην κοινότητα, αποτελούν κενό γράμμα για την κυβέρνηση και την ασκούμενη πολιτική της στον τομέα της υγείας.

Επισυνάπτεται η απάντηση του Υπουργού Υγείας:

http://www.parliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/10199514.pdf