ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

 

Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί τους  κτηνοτρόφους,  στους οποίους έχει  κατανεμηθεί  δημόσια βοσκήσιμη έκταση κατά το έτος 2016, να προσέλθουν στους Δήμους μόνιμης κατοικίας τους ώστε να ενημερωθούν ενυπόγραφα για την κατανεμημένη γη (τοποθεσία και έκταση βοσκοτόπων) καθώς επίσης και για το συνολικό ύψος του μισθώματος.

Το ύψος της οφειλής αντιστοιχεί στην συνολική έκταση των βοσκοτόπων (0,4 ευρώ ανά στρέμμα) και η καταβολή του, από τους κτηνοτρόφους, πραγματοποιείται με κατάθεση σε λογαριασμό της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας μέχρι και τις 31-12-2017.

 

Επισημαίνεται ότι,  σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από τους υπόχρεους κτηνοτρόφους  οι οφειλές έτους 2016,  δεν θα υπάρχει η  δυνατότητα συμμετοχής  τους στην   κατανομή  βοσκήσιμής γης για το έτος 2018.