Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς:

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς:

Λόγω διαθέσιμων θέσεων στα παρακάτω ΚΕΠΑ καλούμε τους γονείς για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως φαίνονται στους συνημμένους πίνακες (με πορτοκαλί χρώμα).

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται σε κλειστό φάκελο όπου απ’ έξω θα αναγράφεται το ΚΕΠΑ στο οποίο επιλέχθηκαν και το ονοματεπώνυμο του παιδιού. H προσκόμιση των δικ/κων θα γίνεται κατ’ ιδίαν ή ταχυδρομικώς (λαμβάνεται υπόψην η ημερομηνία αποστολής). Tα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται και από την ηλεκτρονική αίτηση εκτυπωμένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να ληφθεί υπόψη θα πρέπει να αποδεικνύεται η μοριοδότηση με την προσκόμιση των κατάλληλων δικαιολογητικών. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Γονείς που έχουν επιλέξει το πεδίο στην ηλεκτρονική αίτηση “Εργαζόμενοι γονείς”, θα πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της εργασίας και των δύο.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑhttp://irakleio.aitiseispoliton.gr/heraklion_info.pdf

Κάρτα Υγείας Παιδιού / Βεβαίωση Παιδιάτρουhttp://dopafmai.gr/images/entypa/AtomikiKartaYgeias.pdf

Για εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης: http://irakleio.aitiseispoliton.gr/#/

Η Υπηρεσία μας θα δέχεται δικαιολογητικά έως και 15/09/2017

Σημείωση που αφορά στους πίνακες: Με πορτοκαλί χρώμα εμφανίζονται αυτοί που θα πρέπει να προσκομίσουν φάκελο δικαιολογητικών.

ÍÇÐÉÁ_ÇÑÁÊËÅÉÏ_4

ÍÇÐÉÁ_ÇÑÁÊËÅÉÏ_4 ÍÇÐÉÁ_ÇÑÁÊËÅÉÏ_4

ÍÇÐÉÁ_ÇÑÁÊËÅÉÏ_4