ΠΕ Ηρακλείου: Καταληκτική ημερομηνία (31-12-2018) για την αντικατάσταση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι από τον Ν.4485/2017, άρθρο 105, παρ. 2 τίθεται Καταληκτική Ημερομηνία η 31-12-2018 για την αντικατάσταση των “παλιών” αδειών των παρακάτω τεχνικών επαγγελμάτων:

– Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

– Εγκαταστάσεων Καύσης

– Συγκολλητών

– Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

– Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

– Χειριστών Μηχανημάτων Έργου