Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

 

 

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την  Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 17:55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 22 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Αναλυτικότερα:

 

Προτάσεις – ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων.

 

 1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους για την κάλυψη δαπανών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων Δήμου Ηρακλείου (αυτεπιστασία) – (απόφαση 788/2017 Οικονομικής Επιτροπής).
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (απόφαση 789/2017 Οικονομικής Επιτροπής).
 3. Διακανονισμός οφειλών δημοτών.
 4. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Παραλλαγή όδευσης Α.Μ.Ε.Α. στην Παλιά Πόλη».
 5. Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων δημοτικών ακινήτων».
 6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Δημιουργία παιδικής χαράς στα Σταυράκια».
 7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανακατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου 5×5 Δειλινών».
 8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή Ικάριου γηπέδου».
 9. Χορήγηση 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Ικάριου Γηπέδου».
 10. Κατάρτιση και ψήφιση οικονομικών καταστάσεων έτους 2016 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου.
 11. Εκπροσώπηση Δημάρχου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Εταιρείας ΚΕΣΑΝ – Κέντρο Πρόληψης Ηρακλείου.
 12. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για προαγωγή του 1/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Καρκαδιώτισσας σε 2/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Καρκαδιώτισσας για το σχολικό έτος 2017 – 2018 – (Συμπληρωματική της Α.Δ.Σ. 628/2017).
 13. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Π/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Κρήτης».
 14. Τροποποίηση της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου – Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και Ε.Ε.Α.Α. που αφορά την ανακύκλωση συσκευασιών.
 15. Αγορά γεωτεμαχίου στην περιοχή Βασιλειών – Αγίου Σύλλα – Αγίου Βλάσση για κατασκευή χρηματοδοτούμενου έργου (Κατασκευή της δεξαμενής άρδευσης Δ2 αρδευτικού έργου Βασιλειών – Αη Βλάσση – Αγίου Σύλλα).
 16. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηρακλείου ως εταίρου, στην υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE 2017 Climatechange – Κλιματική αλλαγή, με τίτλο «Προώθηση της ενσωμάτωσης πράσινων υποδομών στον αστικό ιστό για την βελτίωση της κυβερνητικής πολιτικής σε σχέση με την κλιματική αλλαγή στις πόλεις» – «Promotingurbanintegrationofgreeninfrastructuretoimproveclimategovernanceincities» με ακρωνύμιο LIFEGrIn.
 17. Έγκριση απομάκρυνσης δένδρου για κατασκευή ράμπας Α.Μ.Ε.Α.
 18. Ορισμός Μελών Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής της Α’ φάσης του έργου «Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου».
 19. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου Ηρακλείου κ. Λαμπρινού Βασίλη α) στην Αθήνα και β) στην Κόνιτσα.
 20. Έγκριση μετάβασης της Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ Αρχοντάκη – Καλογεράκη Στυλιανής στην Αθήνα.
 21. Έγκριση μετάβασης του εντεταλμένου συμβούλου του Δήμου κ.GaranciniGianAndreaPaolo στη Μόσχα.
 22. Ανανέωση παραγωγής αδειών λαϊκών αγορών.