«Αναγκαία η πιστοποίηση τεχνίτη εφαρμογής πλακιδίων και μαρμάρων»

Παρέμβαση Γραμματέα ΠΕ ΝΔ κ. Λ. Αυγενάκη

Στην ανάγκη πιστοποίησης του τεχνίτη εφαρμογής πλακιδίων και μαρμάρων, καθώς και χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματοςαναφέρεταιο Γραμματέας ΠΕ της ΝΔ – Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, με κοινοβουλευτική του παρέμβασηπρος τονΥπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξηςκ. Δ. Παπαδημητρίου.

Στην Ερώτηση επισημαίνεται ότι: «Η οικοδομική δραστηριότητα αποτέλεσε τα προηγούμενα χρόνια έναν από τους βασικότερους πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, με τα μέτρα που επέβαλε η δημοσιονομική πολιτική, η οικοδομή αφενός αποτέλεσε έναν από τους βασικούς φορολογικούς πόρους, προσφέροντας έσοδα στο κράτος, αφετέρου σημείωσε σημαντική πτώση και όπως εκτιμάται έχει χαθεί περίπου το ήμισυ των θέσεων εργασίας στον κλάδο. Η οικοδομική-κατασκευαστική δραστηριότητα και η απασχόληση ενός και πλέον εκατομμυρίου επιστημόνων και εργατοτεχνιτών από 160 κλάδους, άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενων με την οικοδομή, αποτελούν βασικό πυλώνα και σημαντικό παράγοντα για την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η πιστοποίηση του περιγράμματος του κάθε κλάδου, καθώς και η πιστοποίηση τεχνίτη του συγκεκριμένου κλάδου και η χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος αποτελούν αναγκαίες θεσμικές διαδικασίες που θα συμβάλλουν στην επανεκκίνηση του κλάδου, στην πάταξη της ανεργίας και της μαύρης εργασίας, καθώς και στην υποστήριξη των εργαζομένων να παραμείνουν στις δουλειές τους. 

Ειδικότερα, το Επαγγελματικό Σωματείο Τεχνιτών Εφαρμογής Πλακιδίων και Μαρμάρων (Ε.Σ.Τ.Ε.Π.) επισημαίνει ότι η πιστοποίηση του περιγράμματος της ειδικότητας του τεχνίτη εφαρμογής πλακιδίων και μαρμάρων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην εύρυθμη λειτουργία και κατοχύρωση του επαγγελματικού αυτού κλάδου. Όμως, παράλληλα, απαιτείται και η πιστοποίηση του τεχνίτη εφαρμογής πλακιδίων και μαρμάρων, καθώς και η χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη εφαρμογής πλακιδίων και μαρμάρων. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα του κλάδου που αποσκοπεί στην διασφάλιση του κλάδου και στην πάταξη της ανεργίας και, κυρίως, της μάστιγας της «αδήλωτης εργασίας», τα κρούσματα της οποίας μετά την εδραίωση της οικονομικής κρίσης στον οικοδομικό–κατασκευαστικό τομέα έχουν πολλαπλασιαστεί επικίνδυνα.

Είναι άξιο αναφοράς ότι η πιστοποίηση του τεχνίτη εφαρμογής πλακιδίων και μαρμάρων, καθώς και η χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος θα βάλει τάξη στο εν λόγω τεχνικό επάγγελμα και την εργασία αυτή θα διέπει ένα πλαίσιο που θα αποβεί προς όφελος τόσο των ίδιων των επαγγελματιών όσο και των καταναλωτών. Παράλληλα, θα αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό τρόπο το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, αυτό των παράνομων τεχνιτών, οι οποίοι δεν κόβουν τιμολόγια, δεν φορολογούνται, δεν καταβάλλουν εισφορές, ΦΠΑ και τέλος επιτηδεύματος, ενώ έχουν φτάσει στο σημείο να λυμαίνονται το επάγγελμα του τεχνίτη εφαρμογής πλακιδίων και μαρμάρων, σε μια περίοδο, μάλιστα, που λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης η οικοδομική δραστηριότητα έχει συρρικνωθεί δραματικά».

Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση, τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα:

«1.Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για την θεσμοθέτηση της διαδικασίας πιστοποίησης του τεχνίτη εφαρμογής πλακιδίων και μαρμάρων, καθώς και τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος;

  1. Ποιος ο προγραμματισμός για την στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας και την καταπολέμηση της μαύρης εργασίας στον οικοδομικό-κατασκευαστικό κλάδο;».