Σημαντική πρωτιά για τη Νορβηγία: Σχεδόν 220 δισ. ευρώ η απόδοση των κρατικών επενδύσεων

Μία σημαντική πρωτιά κατέγραψε η Νορβηγία, καθώς η απόδοση επενδύσεων του κρατικού επενδυτικού ταμείου της χώρας, μόνο για το Β΄ εξάμηνο του 2007 ανήλθε στο 2,6%, δηλαδή σχεδόν 220 δισ. ευρώ (202 δισ. κορώνες).

Η απόδοση από τις χρηματιστηριακές επενδύσεις, από τις επενδύσεις σταθερού εισοδήματος και τις επενδύσεις σε ακίνητα διαμορφώθηκε αντίστοιχα στο 3,4%, στο 1,1% και το 2,1%, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ταμείου, γνωστού ως Government Pension Fund Global (GPFG), που αποτελεί το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο στον κόσμο.

Το δεύτερο τρίμηνο, η κυβέρνηση απέσυρε 16 δισ. κορώνες από το ταμείο ενώ το νορβηγικό νόμισμα ανατιμήθηκε έναντι των βασικών νομισμάτων το δεύτερο τρίμηνο, κάτι που μείωσε την αξία του ταμείου κατά 32 δισ. κορώνες.

Στα τέλη Ιουνίου, το ταμείο είχε χρηματιστηριακή αξία 8,020 τρισ. κορώνες, από την οποία το 65,1% ήταν επενδεδυμένο σε μετοχές, το 32,4% σε επενδύσεις σταθερού εισοδήματος και στο 2,5% σε ακίνητα.

Η ισοτιμία ευρώ -νορβηγικής κορώνας ανέρχεται στο 1 προς 9.29 κορώνες.