Μόνη Παναγίας Κουδουμα, νότια Κρήτη, όρος Κόφινας

μια εικόνα χίλιες λέξεις!!!