Ίδρυση “Δημοτικού Ελεύθερου ανοικτού Πανεπιστημίου” στο Δήμου Χερσονήσου

Ο Δήμος Χερσονήσου εγκαινιάζει μια καινοτόμα πρόταση στην εκπαίδευση, εδραιώνει ένα νέο θεσμό πολιτισμού και παιδείας, έναν φορέα δια βίου μάθησης το «Δημοτικό Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο» (ΔΕΑΠ) στο Δήμο Χερσονήσου. Η σύσταση ενός τέτοιου εκπαιδευτικού ιδρύματος θα δώσει την ευκαιρία στους δημότες μας αλλά και άλλων δήμων να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντα τους, να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με νέα γνωστικά πεδία και αντικείμενα επιστήμης προκειμένου να διευρυνθούν οι ορίζοντες τους και να θωρακιστούν ως προς την αντιμετώπιση των ζητημάτων της σύγχρονης ζωής στον τόπο μας.
Με την πεποίθηση αυτή, η εδραίωση ενός τέτοιου θεσμού θα αποτελέσει ελπιδοφόρο μέσο έκφρασης των εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισης της κρίσης μέσα από μια νέα προοπτική μαθησιακής ανασυγκρότησης. Η πολιτεία οφείλει να δημιουργήσει τις συνθήκες για έναν διαρκή διάλογο μέσα από ένα φιλόδοξο μορφωτικό πρόγραμμα σπουδών που θα δώσει την δυνατότητα διεύρυνσης του τόσο σε θεωρητικά γνωστικά αντικείμενα όσο και προς την κατεύθυνση των επιστήμων. Η ανώτατη παιδεία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι καθώς πληθαίνουν οι απαιτήσεις των καιρών και η εκπαίδευση αποτελεί τον μόνο τρόπο και προοπτική διεύρυνσης των πραγμάτων.
Σύμφωνα λοιπόν με την υπ’ αριθμόν 271/17 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Χερσονήσου με υψηλό αίσθημα ευθύνης ανακοινώνει την ίδρυση του «Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΔΕΑΠ) στην δημοτική ενότητα Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου με το διακριτό τίτλο του ονόματος του μεγάλου Κρητικολόγου , Αρχαιολόγου, Λαογράφου, Ιστορικού και φιλολόγου Στέφανο Ξανθουδίδη (1864-1928) και με έμβλημα τις περίφημες «Μέλισσες» κόσμημα της μινωικής περιόδου το οποίο έχει βρεθεί στην περιοχή των Μαλίων.
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένα κτιριακά συγκροτήματα – πρώην αίθουσες δημοτικών συμβουλίων και σε κατάλληλους άλλους δημοτικούς χώρους σε όλες τις δημοτικές ενότητες ανάλογα με τα προγράμματα σπουδών που ενδιαφέρουν τους εγγεγραμμένους φοιτητές ανά περιοχή, αλλά πάντα με έδρα το δημοτικό κατάστημα Μαλίων. Κάθε κύκλος σπουδών θα έχει δικό του γνωστικό αντικείμενο ή επιστημονικά θέματα σύμφωνα με τον διδάσκοντα και θα έχει διάρκεια τριών μηνών (Οκτώβριος-Δεκέμβριος, Ιανουάριος-Μάρτιος, Απρίλιος-Ιούνιος).Τα μαθήματα θα λαμβάνουν χώρα μια φορά την εβδομάδα, ως πιθανότερη ημέρα το Σάββατο και θα διαρκούν τρείς ώρες (11:00π.μ.-14:00μ.μ.). Κατά το πρώτο έτος σπουδών (ακαδημαϊκό έτος 2017-2018) τα δύο εξάμηνα χειμερινό και εαρινό θα καλυφθούν με γνωστικά αντικείμενα γενικής παιδείας με ιδιαίτερη βαρύτητα στην πλουσιότατη τοπική μας ιστορία, όπως αυτή αναδεικνύεται μέσα από τα σύγχρονα ερευνητικά και επιστημονικά πεδία. Κατά την λήξη επιλογής του προγράμματος σπουδών θα χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης σε όσους θα συμπληρώσουν οκτώ μαθήματα από τον κύκλο των δέκα μαθημάτων. Ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι ανεξαρτήτου οικονομικού εισοδήματος και ηλικίας εφόσον φυσικά έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος και είναι απόφοιτοι λυκείου.

Προγράμματα σπουδών
• Ανθρωπιστικές (Τοπική Ιστορία και Πολιτισμός Εκκλησιαστική Ιστορία ,Θεολογία , Φιλολογία, Αρχαιολογία…)
• Κοινωνικές (Κοινωνία και Θρησκεία , Κοινωνιολογία, Οικονομία, Διοίκηση Ανθρωπολογία, Κοινωνία της Πληροφορίας Κυβερνητική ,Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,…)
• Τέχνες (Εικαστικά ,Μουσική , Θέατρο , Ιστορία της Τέχνης,…)
• Πολιτιστικός τουρισμός
• Πολιτική παιδεία
• Επιστήμες υγείας(Ιατρική , Βιολογία,…)
• Θετικές Επιστήμες (Χημεία, Φυσική ,Πληροφορική ,Μαθηματικά,…)
• Προστασία περιβάλλοντος
• Ξένες Γλώσσες
• Επαγγελματικός Προσανατολισμός
• Παιδαγωγικές Επιστήμες (Παιδαγωγική, Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Επιστήμες της Αγωγής , Φυσική Αγωγή, Αθλητισμός,…)
• Σπουδές πρωτογενούς τομέα οικονομίας (γεωπονία, μελισσοκομία, κτηνοτροφία, κτηνιατρική,…)
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα στοιχεία και τις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων στα γνωστικά τους αντικείμενα μπορούν να κατατίθενται από τους φοιτητές από τον μήνα Σεπτέμβριο στο δημοτικό κατάστημα Μαλίων, σύμφωνα με τις οποίες θα δημιουργηθούν τα τμήματα ή οι σχολές των συγκεκριμένων επιστημονικών και επαγγελματικών κατευθύνσεων. Την μορφή διάρθρωσης των προγραμμάτων σπουδών που θα διευρύνεται στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα τόσο των θεωρητικών όσο και των θετικών επιστημών θα ορίζει η Επιστημονική Επιτροπή η οποία αποτελείται από ευάριθμους καθηγητές Πανεπιστημίου και το άρτια επιστημονικό δυναμικό του ΔΕΑΠ, οι οποίοι θα έχουν και την εξολοκλήρου ευθύνη των προγραμμάτων σπουδών. Στο ΔΕΑΠ ο διδασκόμενος δεν υποχρεούται καταβολής διδάκτρων και υποχρεωτικής αγορά βιβλίων ή σημειώσεων καθώς δεν αμείβεται κανείς διδάσκων. Εν προκειμένω να επιβεβαιώνεται ο ορισμός της δωρεάν παιδείας. Η δε Οργανωτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από εννέα μέλη με επικεφαλής τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Μαστοράκη φέρει την ευθύνη για τις απαραίτητες ενέργειες και διεργασίες που σκοπό έχουν την εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία του ΔΕΑΠ όπως αυτά αφορούν το οριστικό σχήμα, τα προγράμματα σπουδών, τον κανονισμό λειτουργίας του, την χωροθέτηση , την στελέχωση, το οικονομικό κόστος για τον Δήμο κ.α.
Η αναζήτηση νέων κατευθυντήριων αρχών στο επίπεδο της πολιτιστικής πολιτικής, οι νέες προοπτικές για την επιστημονική εκπαίδευση, η συμμετοχή στην γνώση, η ανάπτυξη σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής προσδίδουν στο εγχείρημα αυτό ξεχωριστή σημασία και το καθιστούν, πέρα από την αναγκαιότητα του, ιδιαίτερα επίκαιρο και ωφέλιμο για την κοινωνία.
Ο Δήμαρχος
Γιάννης Μαστοράκης