Δίνει το όνομα του Ευγένιου Γκέραρντ σε θύρα ο ΟΦΗ!