Παρέμβαση Γραμματέα ΠΕ ΝΔ κ. Λ. Αυγενάκη «Η κυβερνητική απραξία απειλεί το καθεστώς ΠΓΕ για τσικουδιά, τσίπουρο, μαστίχα και ούζο»

Στην απειλή του καθεστώτος ΠΓΕ για την τσικουδιά, το τσίπουρο, τη μαστίχα Χίου και την επωνυμία ούζο λόγω της κυβερνητικής απραξίαςαναφέρεταιο Γραμματέας ΠΕ της ΝΔ – Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, με κοινοβουλευτική του παρέμβασηπρος τους ΥπουργούςΟικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο,Οικονομίας και Ανάπτυξηςκ. Δήμο Παπαδημητρίουκαι Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου.

 Στην Ερώτηση επισημαίνεται ότι: «Η παραγωγή τσικουδιάς στην Κρήτη έχει παράδοση αιώνων. Το 1929, επί Ελευθερίου Βενιζέλου, νομοθετήθηκε η παραγωγή τσικουδιάς από τους παραδοσιακούς καζανάρηδες, καθώς και η δημιουργία μητρώου καζανιών. Από τότε κατά καιρούς έχουν εκδοθεί διάφορα νομοθετικά διατάγματα και οδηγίες σχετικά με την παραγωγή αποσταγμάτων, όπως η τσικουδιά. Ανάλογη παράδοση ακολουθεί και η παραγωγή των δημοφιλών ελληνικών αλκοολούχων ποτών γεωγραφικής ένδειξης, όπως το τσίπουρο, η μαστίχα και το ούζο. 

 Ο νόμος 2969/2001 (ΦΕΚ Α’ 281/18-12-2001) για την απόσταξη και τα αποστάγματα ισχύει με διάφορες τροποποιήσεις μέχρι και σήμερα. Με βάση το νόμο αυτό, μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται τα ζητήματα παραγωγής, μεταποίησης, αποθήκευσης και διακίνησης της αιθυλικής αλκοόλης, των αποσταγμάτων και των προϊόντων απόσταξης, των αλκοολούχων ποτών και των αλκοολούχων προϊόντων πάσης φύσεως.

 Όμως, με τον νέο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ορατός ο κίνδυνος να τεθεί υπό αμφισβήτηση το καθεστώς προστασίας ως Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) ελληνικών αλκοολούχων ποτών, όπως η τσικουδιά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πρότασή της, που είχε γνωστοποιηθεί στα κράτη – μέλη τον Δεκέμβριο του 2016, ξεκίνησε τη διαβούλευση για την αντικατάσταση του Κανονισμού (ΕΚ) 110/2008, Κανονισμός για τα αλκοολούχα ποτά. Η πρόταση εισηγείται έναν νέο Κανονισμό, που θα δίνει αυξημένες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η κατοχυρωμένη προστασία των δημοφιλών ελληνικών ποτών, όπως η τσικουδιά, το τσίπουρο, το ούζο και η μαστίχα, ενώ παράλληλα θα επιβαρυνθούν οικονομικά οι μικροί παραγωγοί.

 Το σχέδιο του νέου Κανονισμού αφορά άμεσα τον κλάδο παραγωγής αλκοολούχων ποτών της χώρα μας. Έναν κλάδο κατ’ εξοχήν εξαγωγικό, με ποσοστό της τάξης του 65%, όπου το 70% της συνολικής του παραγωγής αντιπροσωπεύεται από τα αλκοολούχα ποτά Γεωγραφικής Ένδειξης. Αποτελεί εθνικό μας χρέος να μην τεθούν σε κίνδυνο οι 21.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας του κλάδου, ούτε να μεταφερθεί εκτός χώρας σημαντική προστιθέμενη αξία.

 

Στις 30 Μαρτίου 2017 συζητήθηκε στη Βουλή (κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων) το εν λόγω νέο Σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα αλκοολούχα ποτά Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), και συγκεκριμένα το «Τσίπουρο Μακεδονίας», το «Τσίπουρο Θεσσαλίας», το

«Τσίπουρο Τυρνάβου», η «Τσικουδιά Κρήτης» και η «Μαστίχα Χίου», ενώ αναγνωρίζεται ως αποκλειστική επωνυμία, η επωνυμία ούζο. Αντικείμενο της συζήτησης σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία υιοθέτησης της πρότασης Κανονισμού, ήταν η διατύπωση γνώμης, αντιρρήσεων ή και ενστάσεων της χώρας μας ως κράτους – μέλους της ΕΕ στις νέες ρυθμίσεις του υπό συζήτηση σχεδίου.

 

Ωστόσο με έκπληξη πληροφορηθήκαμε εκ των υστέρων, ότι η Κυβέρνηση έφερε την εν λόγω συζήτηση στη Βουλή μετά το πέρας της προβλεπόμενης προθεσμίας (10-3-2017) που όριζε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως καταληκτική για την υποβολή προτάσεων για την τροποποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα αλκοολούχα ποτά.

 

Την ανικανότητα, τις καθυστερήσεις και την απραξία της Κυβέρνησης προσπαθήσαμε να καλύψουμε, από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στη Βουλή προτείνοντας αλλαγές που να ενισχύουν την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και όχι να την αποδυναμώνουν. Ειδικότερα, δώσαμε έμφαση σε 3 κυρίως, σημεία, που χρήζουν βελτίωσης:

  • διαφύλαξη της υφιστάμενης ευελιξίας στο κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο, με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα των αγροτικών προϊόντων, ώστε να μην επιβαρύνεται με υπέρμετρο διοικητικό βάρος, γραφειοκρατία και οικονομικό κόστος η αναγνώριση ΠΓΕ.
  • διασφάλιση της προστασίας υφιστάμενων γεωγραφικών ενδείξεων μέσω του σχετικού μητρώου, το οποίο θα μπορεί να αναθεωρείται όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά με τη συνεργασία Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
  • σεβασμό στις ευρωπαϊκές δικαστικές αποφάσεις, αναφορικά με την δυνατότητα εμφιάλωσης στον τόπο παραγωγής, ώστε και η γεωγραφική προέλευση να προστατεύεται και η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας να μην παραβιάζεται.

 

Σημαντικά ερωτήματα προκύπτουν αναφορικά με το αν η Κυβέρνηση σε γνώση της έφερε τη συζήτηση εκπρόθεσμα, εμπαίζοντας την Εθνική Αντιπροσωπεία αφού την κάλεσε να γνωμοδοτήσει εκ των υστέρων ή εάν αγνοούσε την προθεσμία εγείροντας σοβαρό ζήτημα ανικανότητας που καθίσταται επικίνδυνη. Δυστυχώς, το μόνο βέβαιο είναι ότι η Κυβέρνηση, με απόλυτη ευθύνη της, στέρησε από τη χώρα μας την ευκαιρία να διαμορφώσει εγκαίρως τις ελληνικές θέσεις για τον Κανονισμό και να ζητήσει ουσιαστικές τροποποιήσεις για τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά ποτά».

 

Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση, τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα:

«1. Για ποιο λόγο φέρατε προς συζήτηση στη Βουλή το Σχέδιο Κανονισμού της ΕΕ εκπρόθεσμα, 20 ημέρες μετά την καταληκτική προθεσμία της Ε.Ε. (10-3-2017);

  1. Πώς σκοπεύετε να διασφαλίσετε, έστω και τώρα, την προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων στην τσικουδιά και τα λοιπά ελληνικά παραδοσιακά αλκοολούχα ποτά;».