Το αναπτυξιακό μοντέλο μέσω χρηματοδότησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε συνάντηση εργασίας του Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Γ. Αλεξάκη και του Δημάρχου Οροπεδίου Γ. Στεφανάκη

Το πλαίσιο ανάπτυξης του δήμου Οροπεδίου Λασιθίου μέσω και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης αρμόδιος για τα Ευρωπαϊκά Θέματα Γιώργος Αλεξάκης με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Γιάννη Στεφανάκη, παρουσία του επιστημονικού συνεργάτη του Πανεπιστημίου Πειραιώς Μανόλη Κουτουλάκη και του πρώην Προέδρου του Ιδρύματος Ελληνισμού στο Βερολίνο Λευτέρη Οικονόμου.

Στη συνάντηση εργασίας στη Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμαρχος Οροπεδίου Γιάννης Στεφανάκης και το επιστημονικό στέλεχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς με το οποίο συνεργάζεται ο Δήμος Οροπεδίου, παρουσίασαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, τη δομή της παραγωγής, καθώς και τις προοπτικές για το μέλλον.

Οι κύριοι Αλεξάκης και Οικονόμου έθεσαν πιθανές μορφές χρηματοδότησης για την αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής του Οροπεδίου στην κατεύθυνση για νέα βιολογικά και οικολογικά προϊόντα με μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα καθώς και το θέμα της ανασύστασης του Αιολικού Πάρκου σε νέα κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη τεχνικές, διοικητικές και οικονομικές διαστάσεις.

Στη συνάντηση εξετάστηκαν επίσης οι προτάσεις της μελέτης που έχει εκπονήσει ο ΟΟΣΑ με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης καθώς και η επικαιροποίηση της  που διενεργεί το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Η συνεργασία όλων θα συνεχιστεί προκειμένου να δρομολογηθεί η αξιοποίηση του μοναδικού Αιολικού δυναμικού του Οροπεδίου μετά από συνάντηση με τις τεχνικές υπηρεσίες της ΔΕΗ.