Παρέμβαση του Γραμματέα ΠΕ ΝΔ Λ. Αυγενάκη «Φορολογούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες οι απογευματινοί γιατροί του ΕΣΥ;»

 Στη στρεβλή αντιμετώπιση του εισοδήματος των απογευματινών γιατρών του ΕΣΥ, αναφέρεται ο Γραμματέας ΠΕ της ΝΔ-Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, με κοινοβουλευτική του παρέμβασηπρος τους ΥπουργούςΥγείας, κοΑνδρέα Ξανθόκαι Οικονομικών, κ.  ΕυκλείδηΤσακαλώτο.

Στην Ερώτηση αναφέρεται ότι: «Σύμφωνα με καταγγελία του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, για τη φορολόγηση των ιατρών του Ε.Σ.Υ., το εισόδημα από τα απογευματινά ιατρεία φορολογείται σαν να πρόκειται για το ιδιωτικό ιατρείο. Αντιθέτως, η πρωινή εργασία λογίζεται ως «μισθωτή υπηρεσία».

 Υπό το καθεστώς αυτό, για τα εισοδήματα των απογευματινών ιατρείων, ο γιατρός «ελεύθερος επαγγελματίας» οφείλει να πληρώσει φόρο από 22% έως 45% και εισφορά αλληλεγγύης. Επιπλέον υποχρεούται να προκαταβάλει το φόρο στο 100%. Σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο για την παράλληλη εργασία, οι γιατροί που εργάζονται στην απογευματινή «ζώνη» του ΕΣΥ, πιθανότατα να επιβαρυνθούν επιπλέον και με εισφορές ΕΦΚΑ.

 Η φορολόγηση αυτή, πέραν του γεγονότος ότι είναι υπερβολική, δεν εδράζεται στην πραγματικότητα διότι το απογευματινό ιατρείο, όπως και η πρωινή απασχόληση,  εξακολουθεί να είναι σχέση μισθωτής εργασίας. Τα απογευματινά ιατρεία:

α. γίνονται σε χώρο (ιατρεία) μέσα  στο Νοσοκομείο,

β. η αμοιβή εισπράττεται από το Νοσοκομείο,

γ. η απόδειξη δίδεται στον ασθενή από το Νοσοκομείο και όχι από το γιατρό,

δ. ο γιατρός πληρώνεται μετά από κρατήσεις που γίνονται, μέρος των χρημάτων της  επίσκεψης από το νοσοκομείο.

Από τα ανωτέρω, καθίσταται  προφανές ότι οι γιατροί στα απογευματινά ιατρεία δεν ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, αλλά  έχουν σχέση μισθωτής εξαρτημένης εργασίας η δε φορολόγησή τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο βρίσκεται στα όρια της νομιμότητας».    

Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα:

«1.       Οι γιατροί των απογευματινών ιατρείων γιατρών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ φορολογούνται σαν ελεύθεροι επαγγελματίες; Ποιος είναι ο δικαιολογητικός λόγος διαφορετικής φορολογικής αντιμετώπισης της πρωινής από την απογευματινή εργασία τους; 

  1. Προτίθεστε να αποκαταστήσετε αυτή τη στρεβλή αντιμετώπιση;».