Στο τυπογραφείο η προκήρυξη για 186 μονίμους υπαλλήλους του υπ. Δικαιοσύνης

Θα προσληφθούν 123 γραμματείς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 42 γραμματείς τεχνολογικής εκπαίδευσης και 21 επιμελητές δικαστηρίων υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Στα… «χέρια» του Εθνικού Τυπογραφείου βρίσκεται η προκήρυξη 8Κ/2017 του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, η οποία αφορά τη πρόσληψη 186 μόνιμων υπαλλήλων τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).
Πιο συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 123 γραμματείς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 42 γραμματείς τεχνολογικής εκπαίδευσης και 21 επιμελητές δικαστηρίων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Υπενθυμίζεται ότι το 15% του συνόλου των προκηρυσσόμενων θέσεων των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων, εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης.

 

 

Από Κέρδος