Παράδοση Iατρικού Εξοπλισμού στην Παιδιατρική κλινική ΠΑ.Γ.Ν.Η. από το Ροταριανό Όμιλο Ηρακλείου – Candia