Διανομή ροδάκινων στους ωφελούμενους ΤΕΒΑ

Η Περιφέρεια Κρήτης-Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας ενημερώνει τους πολίτες ότι θα γίνει διανομή ροδάκινων στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ μέσω των φορέων της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης.

Τα ροδάκινα θα διανεμηθούν και σε ωφελουμένους του Συλλόγου Τριτέκνων  Ν. Ηρακλείου σύμφωνα με τις διατάξεις των Υπουργικών Αποφάσεων 3630/87095/28-7-2016 και 4148/992951/9-9-2016.

Η διανομή θα γίνει από τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 από τους φορείς της Κοινωνικής Σύμπραξης της κάθε Περιφερειακής Ενότητας  της Περιφέρειας Κρήτης.